projektování, stavebnictví, inženýrská činnost
AVERRO 2000 s.r.o.


Vítáme Vás na stránkách firmy AVERRO 2000 s.r.o.

Předprojektová činnost, související s přípravou investic a následně projektová a inženýrská činnost na jednotlivých zakázkách tak, aby byla zajištěna dokumentace a následně legislativa směřující k vydání územního rozhodnutí i všech potřebných stavebních povolení. Ve fázi realizace stavby se pak spolupracuje s dodavateli a investorem tak, aby byla zabezpečena realizační dokumentace a inženýrská činnost ukončená vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby.

Architektura a navrhování staveb včetně návrhů dispozičního řešení objektů, stavební profese, požární posouzení navrhovaných objektů, topení, zdravotní technika, plynoinstalace, vzduchotechnika, zámečnické konstrukce, statika staveb, elektroinstalace, slaboproudé rozvody, komunikace a generel staveb, vnější inženýrské sítě, inženýrská činnost pro legislativu staveb ...

AVERRO 2000 s.r.o.
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
577 103 989, 577 104 807
averro@averro.cz